dissabte, 18 de gener del 2014

Ni un pas enrrere!!

El govern del PP amenaça els drets sexuals i reproductius de les dones amb la llei que pretén aprovar, fent ús de la seva majoria parlamentària, i que vol modificar substancialment l'actual llei que regula la interrupció voluntària de l'embaràs.

La llei Gallardón és una mostra més de la ideologia reaccionària i feixista del PP, que en el seu afany per retallar drets laborals, socials, jurídics... s'atreveix, també ara, a desproveir-nos a les dones del dret a decidir lliurement sobre la nostra sexualitat i maternitat. I ens condemna, altre cop, a ser tutel•lades pels poders públics, privant-nos del dret a l'autonomia i abocant-nos a la clandestinitat i també a l’exclusió social. 

Al llarg de molts anys les dones hem lluitat pels nostres drets, inclòs el dret a una sexualitat lliure i sense riscos per a la salut. La llei actual de terminis garanteix aquestes aspiracions ja estableix els mecanismes per tal que les interrupcions dels embarassos es realitzin en períodes primerencs, protegint la salut de les dones; a més emfatitza l’educació afectiva i sexual com a eina preventiva més eficaç. 

Estem a punt de perdre allò pel que tant vam lluitar les dones i molts dels nostres companys. No ho podem consentir. Les dones de l’Associació Àgora volem posar el nostre gra de sorra en aquest nou episodi de lluita feminista i hem elaborat un Manifest al que si voleu us podeu afegir i sumar, així, veus contra l’agressió del PP.

Podeu veure el text sencer del Manifest i també de la proposta de moció que hem presentat a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per tal que sigui debatuda i aprovada en el Ple.